Свет на егзотични технологии

ТЕРМОВИЗИСКИ КАМЕРИ

Примена: индустрија, градежништво, рударство …

Резолуција: max 640 x 480 pixel

Температурен опсег: типично од  -20OC  до  +1200OC

Брендови: FLUKE,  FLIR

БЕСКОНТАКТНИ РАЧНИ ТЕРМОМЕТРИ

Примена: одржување, индустрија, занаетчиство, медицина …

Оптичка резолуција: до max 30:1

Температурен опсег: од  -32OC  до  +900OC

Брендови: FLUKE,  VOLTCRAFT

БЕСКОНТАКТНИ ИНДУСТРИСКИ ТЕРМОМЕТРИ

Примена: сите индустрии со термички процеси

(челик, обоени метали, стакло, пластика, хартија, тутун, гума, текстил, електроника, асфалт и бетон, гипс, цемент, храна …)

Температурен опсег: од  100OC  до  3000OC

Брендови: RAYTEK,  IRCON

БЕСКОНТАКТНИ ЛИНИСКИ ТЕРМАЛНИ СКЕНЕРИ

Примена: сите индустрии со термички процеси

(челик, обоени метали, стакло, пластика, хартија, тутун, гума, текстил, електроника, асфалт и бетон, гипс, цемент, храна …)

Температурен опсег: од  100OC  до  3000OC

Брендови: RAYTEK,  IRCON