Error message

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 303 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 311 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 318 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 791 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).

Громобранска заштита

Молњата е појава за која се знае дека постоела уште од настанокот на нашата планета. Според некои теории, таа влијаела и врз создавањето на животот на Земјата.

 

Молњата всушност е атмосферско електрично празнење проследено со грмотевица, кај народот познато како гром, што типично се случува при невреме. Молњите можат да се појават и во внатрешноста на облаците, да прескокнуваат од облак кон облак, па дури и да се отсликуваат кон надворешните слоеви на атмосферата на Земјата - над облаците!

 

Молњата е случајна и непредвидлива појава. Во секој момент од денот околу 1.800 невремиња проследени со грмотевици на околу 10% од Земјината површина предизвикуваат молњи некаде на планетава. Поинаку кажано, околу 16 милиони грмотевични бури ја потресуваат Земјата секоја година. Воопштено гледано, околу 45 удари на молња се случуваат на Земјата секоја секунда!

 

Физичките особености на молњата се воодушевувачки; надолниот лидер на молњата може да патува со фантастична брзина од околу 200 km/s, повратниот удар може да достигне брзини и до 200.000 km/s, а каналот од плазма кој притоа се создава може да достигне температури до 30.000К. Струјата на молњата понекогаш може да надмине вредности и од 200 kA и да ослободи енергија од над 1.000 kWh.

 

Со големите климатски промени, грмотевичната активност во светот станува сѐ поинтензивна. Заради тоа громобранската заштита е сѐ повеќе барана и неопходна стручна област која изискува продлабочено, стручно и практично знаење.

 

Громобранската заштита е една од приоритените дејности на Дарис инженеринг ДООЕЛ. Таа е резултат на нашата определба за континуиран развој, стручно усовршување и несебично вложување.

 

Дарис инженеринг ДООЕЛ е единствена компанија во Република Македонија и пошироко со комплетно заокружено работење во сите фази на дејноста - проектирање на громобрански инсталации, производство на опрема за громобранска заштита, монтажа на опремата на објект, мерење на параметрите на изведена инсталација и издавање придружни сертификати.

 

Сите активности се одвиваат согласно сертифицирани процедури според стандардот ISO 9001:2008.

 

Опремата за громобранска заштита е придружена со соодветни декларации, сертификати и лабораториски потврди за извршените испитувања и задоволување на соодветни стандарди.