Error message

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 303 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 311 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 318 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 791 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).

Громобранска заштита

Громобранската заштита е една од приоритените дејности на Дарис инженеринг ДООЕЛ. Таа е резултат на нашата определба за континуиран развој, стручно усовршување и несебично вложување.

 

Дарис инженеринг ДООЕЛ е единствена компанија во Република Македонија и пошироко со комплетно заокружено работење во сите фази на дејноста - проектирање на громобрански инсталации, производство на опрема за громобранска заштита, монтажа на опремата на објект, мерење на параметрите на изведена инсталација и издавање придружни сертификати.

 

Сите активности се одвиваат согласно сертифицирани процедури според стандардот ISO 9001:2008.

  

Опремата за громобранска заштита е придружена со соодветни декларации, сертификати и лабораториски потврди за извршените испитувања и задоволување на соодветни стандарди.

 

Veda TOTAL

Франклинови фаќачи

Бројачи на удари на молња

Далечински соларни тестери

Раностарувачки
громобрани

Франклинови
фаќачи

Бројачи на удари
на молња

Далечински
соларни тестери

 Јарболи и фаќачи Заземјување  Спојна и овесна опрема   

Громобрански
јарболи и носачи

Опрема за
громобрански заземјувачи

Спојна и овесна
опрема