Error message

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 303 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 311 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 318 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 791 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).

Презентации

28-30.09.2015     Управителот на Дарис инженеринг ДООЕЛ, м-р Петре Ристески дипл.ел.инж зема активно учество на редовната годишна конференција на МакоСИГРЕ 2015. Конференцијата се одржа во хотелот Метропол на брегот на прекрасното Охридско езеро.

 

Г-н Ристески настапи со два научни трудови: „Компаративна анализа на бројот и типовите громобрански фаќачи со уред за рано стартување инсталирани во Република Македонија“ и „Модуларен громобрански фаќач ВЕДА ТОТАЛ“. Двете презентации беа проследени со значаен интерес од големиот број посетители и со голем број интересни прашања. Презентацијата заврши со демонстрација на работењето на модуларниот громобрански фаќач ВЕДА ТОТАЛ. 

 

07.07.2014     Во рамките на невладината организација е-мобилност која се одржа на Машинскиот факултет во Скопје, Управителот на Дарис инженеринг ДООЕЛ, м-р Петре Ристески дипл.ел.инж. ја одржа првата официјална јавна презентација на тема „Громобрански фаќач со систем за изокераунички мониторинг“. Видео снимка од оваа презентација можете да погледнете на интернет порталот YouTube преку следниот линк.