Error message

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 303 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 311 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 318 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 791 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).

Сертификати за квалитет

Целокупното работење на Дарис инженеринг ДООЕЛ е унифицирано со процедури сертифицирани согласно стандардот ISO9001:2008.
Сертификацијата на IQNet менаџмент системот е изведена од страна на реномираната компанија Cro Cert.
 
Примената на стандардот ISO 9001:2008 придонесе Дарис инженеринг ДООЕЛ уште повеќе да го подигне квалитетот на своите производи и услуги во сите фази на работењето - организација, маркетинг, проектирање, истражување и развој, дизајнирање, производство и инсталација на опремата.
 
Постојаното подобрување на процедурите придонесува за раст на задоволството кај нашите корисници чија оценка на нашето работење е врвен приоритет на компанијата.