Error message

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 303 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 311 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 318 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 791 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).

Реактивна енергија

Ормар за компензација

ОРМАРИ ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЈА

Тип: ДРС-ОКРЕ

 

Излезна моќност: според потребите на потрошувачот

 

Начин на работа: автоматска регулација на компензацијата

 

Примена: кај моќни енергетски системи и трансформатори

 

Придобивки:

 • подобрување на факторот на моќност
 • подобрување на квалитетот на електричната енергија
 • редуцирање на загубите во инсталацијата
 • намалување на падовите на напон
 • намалување на сметките за потрошена ел. енергија
 • подобрување на преносниот капацитет на инсталацијата
 • брз поврат на инвестицијата (од 6 месеци до 2 години)
Нисконапонски кондензатори

НИСКОНАПОНСКИ КОНДЕНЗАТОРИ

 

Примена: корекција на факторот на моќност

 

Наменети се за индуктивни потрошувачи

(мотори, трансформатори, исправувачи)

 

 

Применлив напон: до max 660V

Високонапонски кондензатори

ВИСОКОНАПОНСКИ КОНДЕНЗАТОРИ

 

Типови: еднофазни, еднофазни со два излези, трифазни

 

Примена: кај електрични мрежи и индустриски постројки

 

Придобивки:

 • продолжен работен век на опремата
 • намалување на потребите од одржување
 • редуцирање на времето на застој на опремата
Регулатори

РЕГУЛАТОРИ НА КОМПЕНЗАЦИЈА НА РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЈА

 

Делување: четириквадрантна автоматска регулација

 

Струјно мерно подрачје: од 0,1А до 5А

 

Управувачки излези: релејни контакти

 

Граници на нагодување на cosϕ: од 0,85 ind до 0,85 cap

Контактори

КОНТАКТОРИ ЗА КАПАЦИТИВНИ ОПТОВАРУВАЊА

 

Примена: вклучување/исклучување на кондензаторски системи

 

Предности:

 • заштеда на скапи и зачестени замени
 • намалување на потребите од одржување
 • редуцирање на времето на застој на системот
 • висока доверливост
 • долг работен век