Error message

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 302 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 303 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 311 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 318 of /home/darismk/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 791 of /home/darismk/public_html/includes/bootstrap.inc).

Спојна и овесна опрема

Дарис инженеринг ДООЕЛ на своите клиенти им нуди висококвалитетна спојна и овесна опрема од сопствено производство или трговска стока. 

Палетата производи опфаќа над 100 најразлични стандардизирани продукти со голем избор на вкрсни спојки, опфатници, конзоли, држачи, потпори за громобрански ленти и јажиња, навојни елементи, стегалки, шпан-затегнувачи, куки со навртка, затезни сајли итн.

Понудата опфаќа поцинкувани, бакарни и прохромски (INOX) производи.

На посебно барање на клиентите, подготвени сме да изработиме спојни или овесни производи според цртеж или производи кои се дополнително никлувани, хромирани, матирани и слично.

Вкрсна спојка лента лента
ВКРСНА СПОЈКА
ЛЕНТА-ЛЕНТА
Кат.бр.: П4001
Стандард: МКС Н.Б4.936/III
Вкрсна спојка јаже јаже
ВКРСНА СПОЈКА
ЈАЖЕ-ЈАЖЕ
Кат.бр.: П4002
Стандард: МКС Н.Б4.934/III
Вкрсна спојка лента јаже
ВКРСНА СПОЈКА
ЛЕНТА-ЈАЖЕ
Кат.бр.: П4003
Стандард: МКС Н.Б4.935/III
Опфатница за олук со кружен пресек
ОПФАТНИЦА ЗА ОЛУК
СО КРУЖЕН ПРЕСЕК
Кат.бр.: П5052
Стандард: МКС Н.Б4.914 А
Опфатница за олук со кружен пресек
ОПФАТНИЦА ЗА ОЛУК
СО ПРАВОАГОЛЕН ПРЕСЕК
Кат.бр.: П5053
Стандард: МКС Н.Б4.914 Б
Кружна опфатница со еден приклучок
КРУЖНА ОПФАТНИЦА
СО ЕДЕН ПРИКЛУЧОК
Кат.бр.: П5001
Стандард: МКС Н.Б4.915
Кружна опфатница со челен приклучок
КРУЖНА ОПФАТНИЦА
СО ЧЕЛЕН ПРИКЛУЧОК
Кат.бр.: П5010
Стандард: МКС Н.Б4.915 П
Лустер кука со хол шраф
ЛУСТЕР КУКА
СО ХОЛ-ШРАФ
Кат.бр.: П9052
Носач на вод по кровно било
НОСАЧ НА ВОД
ПО КРОВНО БИЛО
Кат.бр.: П6040
Стандард: МКС Н.Б4.920 А
Носач на вод врз покрив
НОСАЧ НА ВОД
ВРЗ ПОКРИВ
Кат.бр.: П6052
Стандард: МКС Н.Б4.922
Потпора за вод со хол шраф
ПОТПОРА ЗА ВОД
СО ХОЛ-ШРАФ
Кат.бр.: П6001
Стандард: МКС Н.Б4.925 А
Потпора за вод со отстојник
ПОТПОРА ЗА ВОД
СО ОТСТОЈНИК
Кат.бр.: П6002
Стандард: МКС Н.Б4.925 Ц
Потпора за вод со бетонски тег
ПОТПОРА ЗА ВОД
СО БЕТОНСКИ ТЕГ
Кат.бр.: П6010
Стандард: МКС Н.Б4.925 БК
Разводна спојка прикклучник
РАЗВОДНА СПОЈКА
(ПРИКЛУЧНИК)
Кат.бр.: П7001
Стандард: МКС Н.Б4.932 Д
Кутија за мерно место за заземјувач
КУТИЈА ЗА МЕРНО МЕСТО
ЗА ЗАЗЕМЈУВАЧ
Кат.бр.: П8001
Стандард: МКС Н.Б4.912 А