Свет на егзотични технологии

Дарис Инженеринг ДООЕЛ – ул. „Алексо Демниевски“ бр.7 – 1060 Скопје

Email

daris@daris.mk

Телефон

075 530 592

Веб страна

www.daris.mk

АЕРОМАТ

Нова Македонска технологија - Пречистувач на воздух за во автомобили или простории до 25 квадрати, со ефикасност над 99%.