Свет на егзотични технологии

ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА

КАТОДНА ЗАШТИТА

РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЈА

СОЛАРНИ СИСТЕМИ

ТЕРМОМЕТРИЈА И ТЕРМОВИЗИЈА

СПОЈНА И ОВЕСНА ОПРЕМА

АЕРОМАТ

Нова Македонска технологија - Пречистувач на воздух за во автомобили или простории до 25 квадрати, со ефикасност над 99%.