ФРАНКЛИНОВИ ГРОМОБРАНСКИ ФАЌАЧИ

Громобрански јарболи

Материјал: INOX или поцинкуван челик

Тип: едноделни, телескопски или челично-решеткасти

Гарантирана статика на стабилност и издржливост

Дизајн од редовно производство или по нарачка

Широка палета на должини: од 1m до 24m

Докажана и доверлива технологија

Носачи за јарболи

Материјал: INOX, црн челик или поцинкуван челик

Тип: цевкасти, Н-профилирани, U-профилирани

Со фиксна монтажа или со можност за соборување

Гарантирана статика на цврстина и издржливост

Дизајн од редовно производство или по нарачка

Избор на должини: од 0,5m до 3m