Свет на егзотични технологии

СТАНИЦА ЗА КАТОДНА ЗАШТИТА

Тип: ДРС-СКЗ-Р (со мануелна регулација) и ДРС-СКЗ-А (со автоматска регулација)

Излезна моќност: 400W,  800W,  1000W,  1200W,  1600W  и  1800W

Напојување: 220V / 50Hz  или  380V / 50Hz

Излезни параметри:

максимален напон: 6V,  12V,  20V,  30V,  40V  и  60V

максимална струја :- 5A,  10A,  30A,  40A,  60A  и  100A

Регулација на излезните параметри: скоковито или континуирано

Приказ на излезните параметри: аналогни инструменти или дигитални дисплеи

ЖРТВУВАНИ АНОДИ ЗА КАТОДНА ЗАШТИТА

Галвански жртвувани аноди: Mg,  Al  и  Zn

Жртвувани аноди за заштита со наметната струја: FeSi,  Graphite  и  MMO-Ti

Тежини: 14,5kg  до  99kg

Должини: 900mm  до  2000mm

Тип на приклучен кабел:
XLPE/PVC, HMWPE, PVDF(Kynar), XLPE/PVC/SWA/PVC, EPR/CSPE

КОНТРОЛНО-МЕРНО МЕСТО ЗА КАТОДНА ЗАШТИТА

Тип: ДРС-КММ-КЗ

Материјал: поцинкуван челичен лим

Облик: квадратен профил

Дополнителна заштита: премаз од антикорозивна заштитна боја

СПОЈНА КУТИЈА ЗА КАТОДНА ЗАШТИТА

Тип: ДРС-СК-КЗ

Материјал: двојно декапиран лим

Облик: квадратен или правоаголен профил

Испорака: со или без носечки столб

ПРЕНОСНА Cu-CuSO4 ЕЛЕКТРОДА

Тип: пенкалеста,  за бетонска подлога  и  шилеста

Материјал: комбинација од бакар и пластика

Материјал на врвот: полупропустлива керамика

Рок на траење: неограничен

ТРАЈНА Cu-CuSO4 ЕЛЕКТРОДА

Примена: во вода, во земја и во бетон

Материјал: порозна мембрана + електричен мил + јонски разменувач

Препознатливост: капачиња од силиконска гума со силна боја

Рок на употреба: над 30 години

ИЗОЛИРАЧКИ ДИЕЛЕКТРИЧНИ ПРИРАБНИЦИ

Примена: за електрично одвојување на механичката врска кај цевководи

Материјал: бакелит,  јувидур,  текстолит

Димензии: DN25 (Ø125mm)  до  DN300 (Ø470mm)

Номинален притисок: PN 16

КОКСНО ПОЛНИЛО

Гранулација: 2 – 10mm

Пакување: вреќи од 50kg  до  БИГ-БЕГ вреќи

Примена: за намалување на преодниот отпор анода-земја

Рок на употреба: неограничен