Свет на егзотични технологии

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

Тип: монокристални, поликристални и аморфни

Излезна моќност: од  10W  до  315W

Број на вградени ќелии: од  4  до  72  ќелии

Брендови: ZNSHINE Solar,  HANWHA Solar,  KVAZAR

ИНВЕРТЕРИ (преобразувачи)

Тип: монокристални, поликристални и аморфни

Излезна моќност: од  10W  до  315W

Број на вградени ќелии: од  4  до  72  ќелии

Брендови: ZNSHINE Solar,  HANWHA Solar,  KVAZAR

СОЛАРНИ БАТЕРИИ

Тип: GEL,  AGM,  Li-Ion,  Оловно-киселински

Капацитет: од  10Ah  до  116Ah

Напон: 12V,  24V,  48V  и  55,5V

Циклуси на полнење: до 5000, зависно од типот на батеријата

Брендови: Victron energy,  Fronius,  BMZ

КАБЛИ ЗА СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ

Тип: еднојадрен спроводник (single core)

Пресек: од  1,5mm2  до  150mm2

Напонско подрачје: max 1200V AC / max 1800 V DC

Брендови: Elettrobrescia,  Huber+Suhner,  DRAKA

КОНЕКТОРИ ЗА СОЛАРНИ КАБЕЛСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Тип: еднојадрен спроводник (single core)

Пресек: 1,5mm2,  2,5mm2 ,  4mm2 ,  6mm2  и  10mm2

Максимална работна температура:  до 110OC

Брендови: PRYSMIAN Tecplug,  MOLEX

ПРОФИЛИ И СВРЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА СОЛАРНИ КОНСТРУКЦИИ

Материјал: алуминиум

Намена: за изведба и поврзување на носечки конструкции за соларни системи

Брендови: ТЕ-АЛ,  Alusic,  LENX,  SnapNrack,  Zepsolar,  Solarkauf